Menighedsråd

Gislev-Ellested Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Gislev-Ellested Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7768@SOGN.DK
CVR: 38250892

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Havesangervænget 1
5854 Gislev
Næstformand
Nordsangervænget 3
5854 Gislev
Kasserer
Kirkeværge
Ellebækvej 4
Ellested
5853 Ørbæk
Kirkeværge Ellested
Medlem af valgbestyrelsen
Assensvej 45
Lindeskov
5853 Ørbæk
Kontaktperson
Ørbækvej 39
5854 Gislev
Sekretær
Kasserer
Havesangervænget 6
5854 Gislev
Sognepræst (kirkebogsfører)
Lykkesholmsvej 8
5854 Gislev
Tlf: 62 29 10 32
Træffes på tlf. 29 38 89 88 Fri hver mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.