1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gislev-Ellested Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Havesangervænget 1
5854 Gislev

Næstformand
Nordsangervænget 3
5854 Gislev
 
Kasserer

Kirkeværge
Ellebækvej 4
Ellested
5853 Ørbæk
 
Kirkeværge Ellested

Medlem af valgbestyrelsen
Assensvej 45
Lindeskov
5853 Ørbæk

Sekretær
 

Kontaktperson
Kragemosen 41
Sanderum
5250 Odense SV
 

Kasserer
Havesangervænget 6
5854 Gislev
 

Kirkeværge
Ørbækvej 39
5854 Gislev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Lykkesholmsvej 8
5854 Gislev
 
 62 29 10 32
Træffes på tlf. 29 38 89 88 Fri hver mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gislev-Ellested Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38250892
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk