1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gislev-Ellested Sognes Menighedsråd

Formand
Assensvej 45
Lindeskov
5853 Ørbæk

Næstformand
Havesangervænget 1
5854 Gislev

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Skelvænget 4
5854 Gislev
 
 24419945
Kontaktperson

Kirkeværge
Ellebækvej 4
Ellested
5853 Ørbæk
 
Kirkeværge Ellested

Kasserer
Nordsangervænget 3
5854 Gislev
 
Kasserer

Menigt medlem
Præstevænget 4B
5854 Gislev
 

Menigt medlem
Kildemarken 1
5854 Gislev
 

Kirkeværge - ikke medlem(Gislev Kirke)
Smedeager 22
5854 Gislev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Lykkesholmsvej 8
5854 Gislev
 
 62 29 10 32
Træffes bedst mellem 11.00 og 12.00 på hverdage undtagen mandag og lørdag.telefon 62 29 10 32

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gislev-Ellested Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38250892
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk