Menighedsråd

Hvorslev-Gerning-Vellev Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hvorslev-Gerning-Vellev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8486@SOGN.DK
CVR: 13110719

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Orholmvej 3
Gerning
8850 Bjerringbro
Tlf: 24 91 05 83
Næstformand, Kirkeværge
Aldrupvej 3
Aldrup
8860 Ulstrup
Tlf: 40143514
Kirkeværge Hvorslev
Kasserer
Thostrupvej 5
Thostrup
8860 Ulstrup
Tlf: 28934894
Kirkeværge(Gerning Kirke), Sekretær, Kontaktperson
Vestergårdsvej 5
Gerning
8850 Bjerringbro
Tlf: 42171941
Menigt medlem
Bråddenhøjvej 8B
Hvorslev
8860 Ulstrup
Tlf: 30322157
Kirkeværge(Vellev Kirke)
Bråddenhøjvej 17
Thostrup
8860 Ulstrup
Tlf: 86966341
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkegade 25
8881 Thorsø
Tlf: 86871414
Sognepræst
Hindbærkrattet 95
8850 Bjerringbro
Sognepræst
Niærvej 7
Haurum
8450 Hammel
Tlf: 86964024
Mandag er fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.