Menighedsråd

Gerding-Blenstrup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Gerding-Blenstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8299@SOGN.DK
CVR-nummer: 20736917

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Askildrupvej 1
Askildrup
9520 Skørping
Tlf: 51709020
Gerne efter kl. 16.00
Næstformand
Østerbygade 12
Blenstrup
9520 Skørping
Kontaktperson
Krastrupvej 8
St Brøndum
9520 Skørping
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Ranunkelvej 9
Blenstrup
9520 Skørping
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Brøndparken 12
Blenstrup
9520 Skørping
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Bækhusevej 8
Gerding
9520 Skørping
Sognepræst (kirkebogsfører)
Sct Jørgensvej 1
Gerding
9520 Skørping
Tlf: 98396125

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.