1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gelsted Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Dalbovej 12
Lunge
5591 Gelsted

Næstformand, Kasserer
Dammen 8
Tårup Mark
5591 Gelsted

Menigt medlem
Agerstien 7
Tårup
5591 Gelsted
 
 64492743

Menigt medlem
Grønnegade 18
Gelsted
5591 Gelsted

Kontaktperson
Grønnegade 18
Gelsted
5591 Gelsted

Kirkeværge
Toftevangen 49
Gelsted
5591 Gelsted

Menigt medlem
Dalbovej 10
Lunge
5591 Gelsted
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Gelstedvej 58
Gelsted
5591 Gelsted
 
 64 49 10 96

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gelsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 58955914
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk