Menighedsråd

Gelsted Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Gelsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7832@SOGN.DK
CVR: 58955914

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Bygningskyndig, Formand for valgbestyrelsen
Dalbovej 12
Lunge
5591 Gelsted
Tlf: 24251682
Næstformand, Kontaktperson
Dammen 8
Tårup Mark
5591 Gelsted
Tlf: 30242467
Kirkeværge, Bygningskyndig
Toftevangen 49
Gelsted
5591 Gelsted
Tlf: 41656334
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Stensbyvej 18
5485 Skamby
Tlf: 71796366
Kasserer
Fyrrevej 19
Lunghøj
5591 Gelsted
Menigt medlem
Lundevej 7
Gelsted
5591 Gelsted
Medlem af valgbestyrelsen
Dalbovej 10
Lunge
5591 Gelsted
Sognepræst (kirkebogsfører)
Gelstedvej 58
Gelsted
5591 Gelsted
Tlf: 21607023

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.