1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gelsted Sogns Menighedsråd

Formand, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Dalbovej 12
Lunge
5591 Gelsted

Næstformand, Kontaktperson
Dammen 8
Tårup Mark
5591 Gelsted

Kirkeværge, Bygningssagkyndig
Toftevangen 49
Gelsted
5591 Gelsted

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Kirkebakken 4
Gelsted
5591 Gelsted

Kasserer
Fyrrevej 19
Lunghøj
5591 Gelsted
 

Menigt medlem
Lundevej 7
Gelsted
5591 Gelsted
 

Medlem af valgbestyrelsen
Dalbovej 10
Lunge
5591 Gelsted
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Gelstedvej 58
Gelsted
5591 Gelsted
 
 21607023

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gelsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 58955914
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk