Menighedsråd

Skelby-Gedesby-Gedser Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Skelby-Gedesby-Gedser Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7581@SOGN.DK
CVR: 17595210

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Frederikssundsvej 157 3 th
2700 Brønshøj
Tlf: 42435388
Næstformand, Kirkeværge
Gl. Landevej 48
4874 Gedser
Tlf: 20885420
Menigt medlem
Genvej 17
4874 Gedser
Tlf: +45 20 44 16 56
Kirkeværge, Sekretær
Genvej 20
4874 Gedser
Tlf: 50997715
Kirkeværge
Procesvej 6
4874 Gedser
Tlf: +45 30 63 63 84
Kasserer
Østre Alle 1B
4874 Gedser
Tlf: +45 24 78 28 34
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Strandvej 16
4874 Gedser

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.