Menighedsråd

Assens-Gamtofte Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Assens-Gamtofte Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7801@SOGN.DK
CVR: 38228862

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Provstistræde 18 4 1
5610 Assens
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Årøvænget 3
5610 Assens
Kasserer
Pilehaven 9
5610 Assens
Sognepræst, Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Gamtoftevej 41
Gamtofte
5610 Assens
efter aftale.
Sekretær
Fasanvænget 20
5610 Assens
Menigt medlem
Adelgade 19
5610 Assens
Menigt medlem
Berildsvej 14
5610 Assens
Menigt medlem
Skolebakken 7
Torø Huse
5610 Assens
Menigt medlem
Jørgen Brahes Vej 1
Brahesborg
5610 Assens
Kontaktperson
Johan Rantzaus Vej 13
Krogsmose
5610 Assens
Formand for valgbestyrelsen
Provstigade 4
5610 Assens
Menigt medlem
Falen 14 st th
5000 Odense C
Provst (kirkebogsfører)
Dankwart Dreyers Vej 9
5610 Assens
Tlf: 21402701
efter aftale.
Sognepræst
Baunevej 30
Sandager Næs
5610 Assens
Tlf: 64715253
efter aftale.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.