1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gammel Holte Sogns Menighedsråd

Formand
Tofteåsen 27
Gl Holte
2840 Holte

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Holtegårdsvej 73
Gl Holte
2840 Holte
 

Kirkeværge
Ellesvinget 125
Trørød
2950 Vedbæk
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Kratmosevej 41
Trørød
2950 Vedbæk
 

Kasserer
Ellehaven 20
Trørød
2950 Vedbæk
 

Kontaktperson
Rundforbivej 77
Trørød
2950 Vedbæk
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Medlem af valgbestyrelsen, Født medlem
Ellebuen 6
Trørød
2950 Vedbæk
 
 51855228
Træffes efter aftale tirsdag til fredag. Mandag fri.

Overenskomstansat sognepræst, Kontaktperson - født medlem, Født medlem
 
 21513618
Træffes efter aftale tirsdag til fredag. Mandag fri.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gammel Holte Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10439116
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk