Menighedsråd

Gamborg Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Gamborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7838@SOGN.DK
CVR-nummer: 27697410

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Fjordvej 9
Gamborg
5500 Middelfart
Næstformand
Assensvej 233
Gamborg
5500 Middelfart
Kasserer
Nymarkvej 5
Gamborg
5500 Middelfart
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Østerbyvej 3
Gamborg
5500 Middelfart
Kontaktperson
Gamborgvej 30
Gamborg
5500 Middelfart
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kauslundevej 51
Kauslunde
5500 Middelfart
Fri mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.