1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gamborg Sogns Menighedsråd

Formand
Fjordvej 9
Gamborg
5500 Middelfart
 

Næstformand
Assensvej 233
Gamborg
5500 Middelfart
 

Kasserer
Nymarkvej 5
Gamborg
5500 Middelfart
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Østerbyvej 3
Gamborg
5500 Middelfart
 

Kontaktperson
Gamborgvej 30
Gamborg
5500 Middelfart
 

Født medlem
Gilbjergvej 35
Gilbjerg
7250 Hejnsvig
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kauslundevej 51
Kauslunde
5500 Middelfart
 
Fri mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gamborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 27697410
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk