1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gårslev Sogns Menighedsråd

Formand
Bystedvej 15
Gårslev
7080 Børkop
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Født medlem
Kirkegade 15
Gårslev
7080 Børkop
 

Kasserer
Bystedvænget 2
Gårslev
7080 Børkop
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Kæruldvej 5
Gårslev
7080 Børkop
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Borgvold 2
Gårslev
7080 Børkop
 

Kirkeværge
Fruetoften 108
Brøndsted
7000 Fredericia
 

Menigt medlem
Kæruldvej 5
Gårslev
7080 Børkop
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gårslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 33540116
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk