1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kvislemark-Fyrendal-Førslev Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Sneslevvej 41
Sneslev
4250 Fuglebjerg
 

Næstformand
Sneslevvej 49
Sneslev
4250 Fuglebjerg
 

Menigt medlem
Grønbrovej 8
4262 Sandved
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Langgade 41A
4262 Sandved
 

Kasserer
Skolebakken 18
Bisserup
4243 Rude
 

Menigt medlem
Grønbrovej 4
4262 Sandved
 

Menigt medlem
Skovridergårdsvej 5
Nyrup
4262 Sandved
 

Menigt medlem
Kvislemarkvej 13
Kvislemark
4262 Sandved
 

Menigt medlem
Sneslevvej 47
Sneslev
4250 Fuglebjerg
 

Kirkeværge - ikke medlem(Kvislemark Kirke)
Skovhusvej 2
Arløse
4262 Sandved
 

Sognepræst
Hårslevvej 29
Hårslev
4262 Sandved
 
 55456342

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kvislemark-Fyrendal-Førslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31923514
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk