1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Fur Sogns Menighedsråd

Formand
Søndergårdevej 10
Søndergårde
7884 Fur

Næstformand, Sekretær
Sundevej 16
Sunde
7884 Fur
 

Kirkeværge
Bjerregårds Bakke 7
Nederby
7884 Fur
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Dalagervej 13
Dalager
7884 Fur
 

Kontaktperson
Ladegårdsvej 6
Sønderhede
7884 Fur
 

Født medlem
Bogfinkevej 4
9352 Dybvad
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
 

Provst (kirkebogsfører), Født medlem
Bredgade 62
Glyngøre
7870 Roslev
 
 97731011

Kst. sognepræst
Brovej 13
8800 Viborg
 
 23109940

Sognepræst, Født medlem
Furvej 31
Selde
7870 Roslev
 
 97596040

Sognepræst
Violvej 309
7800 Skive

Sognepræst
telefonnr. 97593063 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Fur Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17965115
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk