1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Fur Sogns Menighedsråd

Formand
Søndergårdevej 10
Søndergårde
7884 Fur
 

Næstformand, Kontaktperson
Ladegårdsvej 6
Sønderhede
7884 Fur
 

Kirkeværge
Bjerregårds Bakke 7
Nederby
7884 Fur
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Dalagervej 13
Dalager
7884 Fur
 

Sekretær, Født medlem
Fur Kirkevej 6
Præstegårde
7884 Fur
 

Medlem af valgbestyrelsen
Dalagervej 27
Holm
7884 Fur
 

Født medlem
Furvej 31
Selde
7870 Roslev
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
 

Provst (kirkebogsfører), Født medlem
Sallinggade 1, 1. tv
7800 Skive
 
 97731011

Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
Sallinggade 1, 1. tv
7800 Skive
 
 97731011

Sognepræst
Violvej 309
7800 Skive

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Fur Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17965115
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk