Menighedsråd

Fuglse-Krønge-Torslunde Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Fuglse-Krønge-Torslunde Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7657@SOGN.DK
CVR: 62074612

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Krøngevej 38
Krønge
4930 Maribo
Næstformand
Kildevænget 5
Fuglse
4960 Holeby
Kasserer, Sekretær, Kontaktperson
Sløssevej 7A
4894 Øster Ulslev
Tlf: 26169505
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Kildevænget 5
Fuglse
4960 Holeby
Menigt medlem
Krøngevej 11
Krønge
4930 Maribo
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Errindlevvej 3
Errindlev
4895 Errindlev
Tlf: 29106009

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.