Menighedsråd

Freerslev Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Freerslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7380@SOGN.DK
CVR: 20062916

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Freerslev Annex 3
Freerslev
4690 Haslev
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Freerslev Bygade 6
4690 Haslev
Kirkeværge
Køgevej 8A
Freerslev
4690 Haslev
Kasserer, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Freerslev Annex 3
Freerslev
4690 Haslev
Medlem af valgbestyrelsen
Køgevej 53
Freerslev
4690 Haslev
Sognepræst
Højskolevej 8
4690 Haslev
Tlf: 60653376
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkepladsen 1
4690 Haslev
Tlf: 60576022
Sognepræst
Ringstedvej 57
4690 Haslev
Tlf: 51857868
Sognepræst
Terslev Bygade 29
4690 Haslev
Tlf: 30787971
Overenskomstansat sognepræst
Rolfsvej 3 4 th
2000 Frederiksberg
Tlf: 50561135

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.