1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Frederikssund Sogns Menighedsråd

Formand
Havnegade 11 st tv
3600 Frederikssund
 
 22452322

Næstformand
Rådhusvænget 11 1 tv
3600 Frederikssund
 
 21 155 160

Formand for valgbestyrelsen
Jættehøjen 2
3600 Frederikssund
 

Født medlem, Sognepræst (kirkebogsfører)
Vibevej 4
3600 Frederikssund
 
Tirsdag-fredag 10-11 Torsdag tillige 16-17 Mandag er fridag
Thomas Munk Rønberg

Kasserer
Markleddet 26
3600 Frederikssund
 

Menigt medlem
Åbjergvej 16
3600 Frederikssund
 

Menigt medlem
Kocksvej 11J
3600 Frederikssund

Kontaktperson
Maxivej 5
3310 Ølsted
 

Menigt medlem
Gyldenstens Vænge 48
3600 Frederikssund
 

Menigt medlem
Birkevænget 11
3600 Frederikssund
 

Menigt medlem
Kildebakken 43
3600 Frederikssund
 

Kirkeværge - ikke medlem
Jernbanegade 20A 1 3
3600 Frederikssund
 

Sognepræst
 
 29388151
Tlf. 29 38 81 51. Træffes efter aftale. Mandag er fridag.
Lotte Nysted Højholt

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Frederikssund Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22124412

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk