1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Frederikssund Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Poppelvej 5
3600 Frederikssund
 
 22952085

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Strandvejen 89
Skuldelev
4050 Skibby
 

Sekretær - ikke medlem
Ramsager 70
3230 Græsted
 
Kontortid: Mandag-fredag 10.00-13.00

Kasserer
Bløden 15 st 1
3600 Frederikssund
 

Menigt medlem
Rådhusvænget 11 1 tv
3600 Frederikssund

Menigt medlem
Kocksvej 11J
3600 Frederikssund
 

Kontaktperson
Færgevej 64
3600 Frederikssund
 

Menigt medlem
Kildebakken 43
3600 Frederikssund
 

Menigt medlem
Nørresvinget 4 st th
3600 Frederikssund
 

Menigt medlem
Fredensgade 31
3600 Frederikssund
 

Menigt medlem
Valmuevej 5
3600 Frederikssund
 

Kirkeværge - ikke medlem
Englodsvej 1
Sønderby
4050 Skibby
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Knud Den Storesvej 14
3600 Frederikssund
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vibevej 4
3600 Frederikssund
 
 26706813
Tirsdag-fredag 10-11 Torsdag tillige 16-17 Mandag er fridag

Sognepræst
 
 29388151
Tlf. 29 38 81 51. Træffes efter aftale. Mandag er fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Frederikssund Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22124412
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk