1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Frederiksberg Sogns Menighedsråd

Formand
Nyvej 8B 3 th
1851 Frederiksberg C
 

Næstformand
Allegade 23 4
2000 Frederiksberg
 

Kasserer
Madvigs Alle 7 2 th
1829 Frederiksberg C
 

Kirkeværge
Schlegels Alle 11 st tv
1807 Frederiksberg C
 

Menigt medlem
Hortensiavej 18 2
1857 Frederiksberg C
 

Menigt medlem
Pile Alle 53 2 th
2000 Frederiksberg
 

Menigt medlem
Pelargonievej 13
2000 Frederiksberg
 

Menigt medlem
Rønnebærvej 142
2840 Holte
 

Menigt medlem
Nyvej 8A st tv
1851 Frederiksberg C
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
C.N. Petersens Vej 6
2000 Frederiksberg
 

Menigt medlem
Marielystvej 4B 2 tv
2000 Frederiksberg
 

Menigt medlem
Asmussens Alle 4 2 tv
1808 Frederiksberg C
 

Menigt medlem
Urtehaven 55 2 th
2500 Valby
 

Menigt medlem
Allegade 25A 3 tv
2000 Frederiksberg
 

Menigt medlem
Platanvej 16 2 th
1810 Frederiksberg C
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Pile Alle 1
2000 Frederiksberg
 
 2380 1787

Sognepræst

Sognepræst
H A Clausens Vej 19
2820 Gentofte
Pia Nordin Christensen

Sognepræst
Gustav Johannsens V 17
2000 Frederiksberg
 
 24 63 98 15

Sognepræst
Hollands Allé 4
2300 København S

Sognepræst
Kochsvej 4,2 tv
1812 Frederiksberg C
 
 33243436

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Frederiksberg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34679711
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk