Menighedsråd

Frederiksberg Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Frederiksberg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9181@SOGN.DK
CVR-nummer: 34679711

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Nyvej 8B 3 th
1851 Frederiksberg C
Næstformand
Allegade 23 4
2000 Frederiksberg
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Madvigs Alle 7 2 th
1829 Frederiksberg C
Kirkeværge
Schlegels Alle 11 st tv
1807 Frederiksberg C
Menigt medlem
Pelargonievej 13
2000 Frederiksberg
Menigt medlem
Rønnebærvej 142
2840 Holte
Menigt medlem
Nyvej 8A st tv
1851 Frederiksberg C
Kontaktperson
C.N. Petersens Vej 6
2000 Frederiksberg
Menigt medlem
Nyvej 11 1
1851 Frederiksberg C
Menigt medlem
Pelargonievej 21 st th
2000 Frederiksberg
Menigt medlem
Kong Georgs Vej 18 st
2000 Frederiksberg
Formand for valgbestyrelsen
Ved Lindevangen 10 1 tv
2000 Frederiksberg
Menigt medlem
Platanvej 16 2 th
1810 Frederiksberg C
Menigt medlem
Dr. Priemes Vej 6 2 th
1854 Frederiksberg C
Menigt medlem
Platanvej 22A 1 tv
1810 Frederiksberg C
Sognepræst (kirkebogsfører)
Pile Alle 1
2000 Frederiksberg
Tlf: 2380 1787
Sognepræst
Sortedam Dossering 85C 1 3
2100 København Ø
Tlf: 61610617
Sognepræst
Sognepræst
H A Clausens Vej 19
2820 Gentofte
Tlf: 33253353
Sognepræst
Gustav Johannsens V 17
2000 Frederiksberg
Tlf: 24 63 98 15
Sognepræst
Kochsvej 4,2 tv
1812 Frederiksberg C
Tlf: 33243436

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.