1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Fredens Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Latyrusvænget 30
5700 Svendborg
 
 27280328

Næstformand
Sanddalsvænget 30
5700 Svendborg
 

Kirkeværge
Byskoven 4 st
5700 Svendborg
 

Kontaktperson
Vædderen 76
Egense
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Linkenkærsvej 57
5700 Svendborg
 

Kasserer
Bülowsvej 24
Tved
5700 Svendborg
 

Bygningssagkyndig
Nyborgvej 163A
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Sanddalsvænget 8
5700 Svendborg
 

Overenskomstansat sognepræst
Møllevej 17
5683 Haarby

Sognepræst (kirkebogsfører)
Glarmestervej 6
5700 Svendborg
 
 63210324

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Fredens Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 82384111
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk