1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Fredens Sogns Menighedsråd

Formand
Kochsgade 88 2 tv
5000 Odense C
 

Kirkeværge
Bøgebjergvej 18
5000 Odense C
 

Kasserer, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Lathyrusvej 23
5000 Odense C
 

Menigt medlem
Skibhusvej 169 3 tv
5000 Odense C
 

Menigt medlem
Skibhusvej 181 2 th
5000 Odense C
 

Menigt medlem
Hejrevej 2
5000 Odense C
 

Menigt medlem
Stadionvej 38 1 tv
Bolbro
5200 Odense V
 

Menigt medlem
Munkemaen 70E
Anderup
5270 Odense N
 

Menigt medlem
Eranthisvej 20
5000 Odense C
 

Menigt medlem
Lathyrusvej 23
5000 Odense C
 

Menigt medlem
Skibhusvej 213
5000 Odense C
 

Menigt medlem
Skibhusvej 157 2 th
5000 Odense C
 

Menigt medlem
Skibhusvej 43 2 6
5000 Odense C
 

Menigt medlem
Blomsterbakken 6
5000 Odense C
 

Menigt medlem
Mosegårdsvej 10
5000 Odense C
 

Sekretær - ikke medlem
Mosevej 16
Korup
5210 Odense NV
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Skibhusvej 174
5000 Odense C
 
 66123585

Sognepræst, Født medlem
Monbergsvej 40
5000 Odense C
 
 65903744

Sognepræst, Født medlem, Formand for valgbestyrelsen
Skbhusvej 162
5000 Odense C
 
 51 85 59 43
Fridag: Fredag

Overenskomstansat sognepræst, Født medlem
Skt. Hans Gade 39
5000 Odense C

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Fredens Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 53792413
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk