1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Fraugde Sogns Menighedsråd

Formand
Østergårdsparken 9
Fraugde
5220 Odense SØ

Næstformand, Sekretær
Fraugdegårds Allé 8
Fraugde
5220 Odense SØ
 

Kirkeværge(Fraugde Kirke)
Skelkærvej 2
Birkum
5220 Odense SØ
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Ørbækvej 737
Birkum
5220 Odense SØ
 

Kontaktperson
Engblommen 3
Fraugde
5220 Odense SØ
 

Født medlem
Sejbækvej 2
Daugbjerg
8800 Viborg
 

Medlem af valgbestyrelsen
Østparken 45
Fraugde
5220 Odense SØ
 

Medlem af valgbestyrelsen
Østparken 80
Fraugde
5220 Odense SØ
 

Menigt medlem
Skavgræsset 4
Fraugde
5220 Odense SØ
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Damhus 23
Askov
6600 Vejen
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Fraugdevej 59
Fraugde
5220 Odense SØ

Sognepræst (kirkebogsfører)
Fraugdevej 59
Fraugde
5220 Odense SØ

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Overenskomstansat sognepræst
telefonnr. 65 95 80 61 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Fraugde Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 86338319
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk