Menighedsråd

Fraugde Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Fraugde Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7879@SOGN.DK
CVR-nummer: 86338319

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Østergårdsparken 9
Fraugde
5220 Odense SØ
Tlf: 29280775
Næstformand, Sekretær
Fraugdegårds Allé 8
Fraugde
5220 Odense SØ
Medlem af valgbestyrelsen
Østparken 45
Fraugde
5220 Odense SØ
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Ørbækvej 737
Birkum
5220 Odense SØ
Kirkeværge(Fraugde Kirke)
Skelkærvej 2
Birkum
5220 Odense SØ
Medlem af valgbestyrelsen
Østparken 80
Fraugde
5220 Odense SØ
Kontaktperson
Engblommen 3
Fraugde
5220 Odense SØ
Menigt medlem
Skavgræsset 4
Fraugde
5220 Odense SØ
Sognepræst (kirkebogsfører)
Fraugdevej 59
Fraugde
5220 Odense SØ
Tlf: 65972160
Overenskomstansat sognepræst
Allerup Bygade 54
5220 Odense SØ
Tlf: 24521888

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.