Menighedsråd

Fovlum Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Fovlum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8284@SOGN.DK
CVR-nummer: 11099416

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Vestbyen 5
9640 Farsø
Tlf: 30420448
Næstformand, Kirkeværge
Mellemvej 9
Ullits
9640 Farsø
Tlf: 2531 7563
Sekretær, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Markvænget 18
Ullits
9640 Farsø
Tlf: 25247566
Kirkeværge
Hestbækvej 87
Hestbæk
9640 Farsø
Kasserer
Foulumvej 29
Ullits
9640 Farsø
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Ullitshøjvej 102
Gl. Ullits
9640 Farsø
Tlf: 98634068

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.