Menighedsråd

Fole Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Fole Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8952@SOGN.DK
CVR-nummer: 13722412

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Fælledvej 4
Fole
6510 Gram
Tlf: 30323614
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Vestermarksvej 7
Fole
6510 Gram
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Stampemøllevej 22
Fole
6510 Gram
Kasserer
Skakkenborgvej 1
Fole
6510 Gram
Kontaktperson
Brændstrupvej 13
Fole
6510 Gram
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Præstegården 2
6510 Gram
Tlf: 74822622
Sognepræst
Annesofies telefon:29171419

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.