Menighedsråd

Fodby Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Fodby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7305@SOGN.DK
CVR: 17884417

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Evensvej 3
Fodby
4700 Næstved
Tlf: 21285517
Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Baunevej 9
Fodby
4700 Næstved
Kasserer
Søndervej 20
Fodby
4700 Næstved
  Kasserer/ Kirkegårdsudvalg/ Præstegårdsudvalg.
Kirkeværge
Fodbygade 20
Fodby
4700 Næstved
Menigt medlem
Ahornvej 6
Fensmark
4684 Holmegaard
Sognepræst (kirkebogsfører)
Karrebækvej 863
Karrebæk
4736 Karrebæksminde
Tlf: 55442233
Træffes bedst man-torsdag mellem 9 og 10 - altid ved behov.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.