1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Fly Sogns Menighedsråd

Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Lovnsbjergvej 8
Fly
7800 Skive
 

Næstformand
Flæskærvej 4
Fly
7800 Skive
 

Kirkeværge, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Solgårdsvej 16
Fly
7800 Skive
 

Kontaktperson, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Slotsvej 5
Fly
7800 Skive
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vrouevej 5
Vroue
7800 Skive
 
 97547047

Overenskomstansat sognepræst
Nordgade 11
8920 Randers NV
 
 51865890

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Fly Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 79870056
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk