1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Konfirmation

Konfirmationsforberedelse

Den almindelige undervisning finder normalt sted på Dalgaard i Ullerslev og ligger torsdag eftermiddag efter skole fra september og frem til konfirmationerne. Vi kan dog være nødt til at lægge undervisningen på andre dage og/eller i Flødstrup eller Skellerup for at få det til at gå op.

 

Første almindelige undervisningsgang er torsdag den 2. september kl. 14.00-15.30. Der er velkomstgudstjeneste samme aften kl. 17.00 med efterfølgende forældremøde på Dalgaard. Søskende er også meget velkomne. Der vil blive serveret lidt brød med pålæg og en kop kaffe/saftevand.

 

Det forventes, at konfirmanderne ud over den almindelige undervisning også går i kirke jævnligt, og at de deltager i en række arrangementer uden for almindelig undervisningstid.

 

Kontakt gerne præsterne for nærmere information.

Konfirmationstilmelding

Tilmelding til konfirmationsforberedelse i Flødstrup og Ullerslev Kirker 2022 foregår elektronisk på:

 

www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

 

Vi vil meget gerne have tilmeldingen inden 1. august.

 

Det er forældrene, der skal tilmelde barnet, og man skal have sit NemID klar. Dåbsattest er kun nødvendig, hvis barnet er døbt i udlandet eller i et kristent trossamfund uden for Folkekirken.

 

Bemærk, at undervisningen foregår i Ullerslev, som derfor skal vælges som forberedelsessogn. Konfirmationssogn er dér, hvor selve konfirmationen skal foregå - altså Ullerslev Sogn = konfirmation i Ullerslev Kirke og Flødstrup Sogn = konfirmation i Flødstrup "Vor Frue" Kirke

 

Man kan pt. ikke vælge konfirmationsdato direkte i tilmeldingen. Men når tilmeldingen er registreret (typisk dagen efter), vil man kunne logge sig ind i vores kommunikationsmodul og hér vælge konfirmationsdato samt give samtykke til bl.a. brug af foto og kontakt via mail/SMS: konfirmand.kirkenettet.dk

 

Kontakt evt. præsterne/kirkekontoret for hjælp.

 

 

Konfirmationsdatoer

Som udgangspunkt konfirmeres man i sit bopælssogn, idet elever fra Langtved Friskole dog oftest konfirmeres i Flødstrup og elever fra Vibeskolen i Ullerslev. Vi tilstræber konfirmation klassevis, men kan pga. pladsmangel være nødt til at dele holdene anderledes. Det endelige konfirmationstidspunkt kan derfor først fastlægges, når vi kender holdenes størrelse. Vi tilstræber også, at hver konfirmand kan have 8-10 gæster med i kirke.

 

Fra 2022 er der 2 datoer pr. kirke at vælge imellem modsat tidligere kun 1.

 

 

Datoerne de næste par år er:

 

2022:

Ullerslev Kirke: Lørdag d. 2. og søndag d. 3. april

Flødstrup Kirke: Lørdag d. 9. og søndag d. 10. april

 

2023:

Flødstrup Kirke: Lørdag d. 15. og søndag d. 16. april

Ullerslev Kirke: Lørdag d. 22. og søndag d. 23. april

 

2024:

Ullerslev Kirke: Lørdag d. 6. og søndag d. 7. april

Flødstrup Kirke: Lørdag d. 13. og søndag d. 14. april