1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Flejsborg Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Gatten Stationsvej 19
Gatten
9640 Farsø
 
 30358279

Næstformand, Kirkeværge, Kasserer
Gattenvej 21
Flejsborg
9640 Farsø
 

Menigt medlem
Vester Hornumvej 58
Flejsborg
9640 Farsø

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem
Præstegårdsvej 1
V Hornum
9640 Farsø
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Flejsborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16198412
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk