Menighedsråd

Flejsborg Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Flejsborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8272@SOGN.DK
CVR-nummer: 16198412

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Gatten Stationsvej 19
Gatten
9640 Farsø
Tlf: 30358279
Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Vester Hornumvej 58
Flejsborg
9640 Farsø
Tlf: 23718872
Kirkeværge
Mosevej 18
Overlade
9670 Løgstør
Kasserer
Gattenvej 51
Flejsborg
9640 Farsø
Kontaktperson
Hobrovej 227
Flejsborg
9670 Løgstør
Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 1
V Hornum
9640 Farsø
Tlf: 40112541

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.