Menighedsråd

Flade-Skallerup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Flade-Skallerup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8671@SOGN.DK
CVR: 34685703

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Heltoften 10
Flade
7900 Nykøbing M
Tlf: 97740606/21782082
Næstformand, Kasserer
Snitingshøj 93
Vilsund
7700 Thisted
Tlf: 51747054
Kontaktperson
Flade Klit 17
Flade
7900 Nykøbing M
Tlf: 24601775
Kirkeværge
Tordenhøjsvej 13
Skallerup
7950 Erslev
Tlf: 61540356
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Skibstedvej 33
Flade
7900 Nykøbing M
Tlf: 22164266
Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Tordenhøjsvej 8
Skallerup
7950 Erslev
Tlf: 96694469 Mobil: 42189822
Menigt medlem
Rughøj 6
Flade
7900 Nykøbing Mors
Tlf: 97740135 Mobil: 20477235
Menigt medlem
Saltbækvej 31
Flade
7900 Nykøbing M
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkehøj 8
Flade
7900 Nykøbing M
Tlf: 97740121

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.