1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Flade-Gærum Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Askevej 74
Gærum
9900 Frederikshavn
Gert Andersen

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Birkevej 4
Gærum
9900 Frederikshavn
 
Inger Marie West

Kirkeværge
Egevej 10
Gærum
9900 Frederikshavn
 
Niels Christian Uggerhøj Birkbak

Kirkeværge
Markedsvej 65 4 tv
9900 Frederikshavn
 

Kasserer
Brønderslevvej 94
9900 Frederikshavn
 
Ann Larsen

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Vesteråsene 23
9900 Frederikshavn
 
Vivi Svendsen

Kontaktperson
Egevej 14
Gærum
9900 Frederikshavn
 
Iver Holm Christiansen

Medlem af valgbestyrelsen
Markedsvej 65 4 tv
9900 Frederikshavn
 

Menigt medlem
Brønderslevvej 25
9900 Frederikshavn
 

Menigt medlem
Fladbjergvej 9
Kilden
9900 Frederikshavn
Henning Dahl Jensen

Bygningssagkyndig - ikke medlem
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Brønderslevvej 59
9900 Frederikshavn
 
 98486009
Mandag holder præsten fri
Lene Birgit Plougmann

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Flade-Gærum Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 70770016
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk