Menighedsråd

Flade-Gærum Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Flade-Gærum Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8435@SOGN.DK
CVR-nummer: 70770016

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Askevej 74
Gærum
9900 Frederikshavn
Tlf: 51901526
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Birkevej 4
Gærum
9900 Frederikshavn
Kirkeværge
Egevej 10
Gærum
9900 Frederikshavn
Kontaktperson
Egevej 14
Gærum
9900 Frederikshavn
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Vesteråsene 23
9900 Frederikshavn
Kasserer
Brønderslevvej 94
9900 Frederikshavn
Kirkeværge
Markedsvej 65 4 tv
9900 Frederikshavn
Medlem af valgbestyrelsen
Markedsvej 65 4 tv
9900 Frederikshavn
Menigt medlem
Brønderslevvej 25
9900 Frederikshavn
Menigt medlem
Brønderslevvej 25
9900 Frederikshavn
Sognepræst (kirkebogsfører)
Brønderslevvej 59
9900 Frederikshavn
Tlf: 24806699
Mandag holder præsten fri

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.