1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Fjelsø Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Ettrupvej 64
Ettrup
9620 Aalestrup
 
 98647210

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Nørrehedevej 5
Fjelsø Mark
9620 Aalestrup
 

Kirkeværge
Nørrehedevej 19
Fjelsø Mark
9620 Aalestrup

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Gydedalsvej 31
Fjelsø Mark
9620 Aalestrup

Bygningssagkyndig
Knabervej 78
Klotrup
9620 Aalestrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Torvegade 5 B
Præstebolig
9631 Gedsted
 
 98645558

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Fjelsø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 56001514
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk