Menighedsråd

Fjelsø Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Fjelsø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8520@SOGN.DK
CVR-nummer: 56001514

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Ettrupvej 64
Ettrup
9620 Aalestrup
Tlf: 98647210
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Nørrehedevej 5
Fjelsø Mark
9620 Aalestrup
Kirkeværge
Nørrehedevej 19
Fjelsø Mark
9620 Aalestrup
Tlf: 98647096
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Gydedalsvej 31
Fjelsø Mark
9620 Aalestrup
Tlf: 20477113
Bygningssagkyndig
Knabervej 78
Klotrup
9620 Aalestrup
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Torvegade 5 B
Præstebolig
9631 Gedsted
Tlf: 98645558

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.