Menighedsråd

Slemminge-Fjelde Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Slemminge-Fjelde Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7597@SOGN.DK
CVR-nummer: 11125018

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Fjelde Byvej 15
4990 Sakskøbing
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Engestoftevej 94
Slemminge
4990 Sakskøbing
Menigt medlem
Lille Slemmingevej 37
4990 Sakskøbing
Kirkeværge, Kasserer
Kartofte Byvej 14
4990 Sakskøbing
Menigt medlem
Sortebyvej 10
Slemminge
4990 Sakskøbing
Sekretær
Lille Slemmingevej 3
4990 Sakskøbing
Kontaktperson
Engestoftevej 98
Slemminge
4990 Sakskøbing
Sognepræst (kirkebogsfører)
Engestoftevej 47, Slemminge
4990 Sakskøbing
Tlf: 54779399

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.