1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Filips Sogns Menighedsråd

Formand
Kastrupvej 78 3 th
2300 København S
 
 3259 4491

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Kabbelejevej 19 2 th
2700 Brønshøj
 

Kontaktperson
Amsterdamvej 18 st
2300 København S

Menigt medlem
Under Elmene 6 st th
2300 København S
 

Kasserer
Iranvej 9
2300 København S
 

Menigt medlem
Lemnosvej 9 st
2300 København S
 

Medlem af valgbestyrelsen
Elbagade 47 4 tv
2300 København S
 

Menigt medlem, Orlov
Nedre gate 8A
N-551 Oslo Norge
 

Menigt medlem
Nyrnberggade 40 1 tv
2300 København S
 

Menigt medlem
Fremads Allé 6
2300 København S
 

Menigt medlem
Hveensvej 17 3 th
2300 København S
 

Kirkeværge - ikke medlem
Lemnosvej 9, st.
2300 København S
 

Menigt medlem
Elbagade 11 3 tv
2300 København S
 

Formand for valgbestyrelsen
Rådmand Steins Alle 21 3 tv
2000 Frederiksberg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Amagerfælledvej 22,5 th
2300 København S
 
 24 66 18 64
Træffes bedst om formiddagen tirsdag - fredag. Mandag er fridag 

Sognepræst
Greisvej 2
2300 København S
 
 43460807
Træffes efter aftale. Mandag er fridag

Sogne- og hospitalspræst
Blågårdsgade 29 4 th
2200 København N
 
 50 51 15 86
Træffes efter aftale. Fredag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Filips Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22011111
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk