1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Thorsager-Bregnet-Feldballe Sognes Menighedsråd

Formand
Brombærvej 28
Ugelbølle
8410 Rønde
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Havrevænget 9
Thorsager
8410 Rønde
 

Kasserer
Rughaven 11
Thorsager
8410 Rønde
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Syrenvej 1
Fuglslev
8400 Ebeltoft

Kirkeværge
Friland 9
Feldballe
8410 Rønde
 

Menigt medlem
Tjørnevænget 3
Følle
8410 Rønde
 

Kirkeværge
Kappelgårdparken 27A
8410 Rønde
 

Menigt medlem
Stenbjergvej 2
Kejlstrup
8410 Rønde
 

Kirkeværge
Østergade 16
8550 Ryomgård
 

Bygningssagkyndig
Ternevej 8
Følle Strand
8410 Rønde
 

Menigt medlem
Krogryggevej 2
Kejlstrup
8410 Rønde
 

Menigt medlem
Vestre Fasanvej 33
8410 Rønde
 

Menigt medlem
Blåbærvej 9
Ugelbølle
8410 Rønde
 

Formand for valgbestyrelsen
Lillerupvej 36
8410 Rønde
 

Menigt medlem
Ebeltoftvej 60A
Feldballe
8410 Rønde
 

Menigt medlem
Rughaven 31
Thorsager
8410 Rønde
 

Sognepræst
Thorsgade 29
Thorsager
8410 Rønde
 
 86379029

Sognepræst
Havesangervej 3
Begtrup
8420 Knebel
 
 20870254

Provst
Lufthavnsvej 12
Feldballe
8410 Rønde
 
 30498206

Sognepræst
Følfodsvej 5
8500 Grenaa
 
 20332117

Sognepræst (kirkebogsfører)
Baunehøjparken 11
8410 Rønde

Overenskomstansat sognepræst

Sognepræst
telefonnr. 86979695 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Thorsager-Bregnet-Feldballe Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 39773112
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk