1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Faxe Sogns Menighedsråd

Formand
Gl Strandvej 3
4640 Fakse
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Bytoftevej 2B
4640 Fakse
 

Kirkeværge
Stenagervej 50B
4640 Fakse
 

Kasserer, Kontaktperson
Rønnedevej 41B
4640 Fakse
 

Menigt medlem
Parkvej 14
4640 Fakse
 

Menigt medlem
Savværksvej 5
4640 Faxe
 

Menigt medlem
Ny Strandvej 18A
4640 Faxe
 

Menigt medlem
Vivede Møllehuse 13
4640 Fakse
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirketorvet 7
4640 Fakse

Kst. sognepræst
Roholtevej 30
4640 Faxe

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Faxe Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 70808919
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk