1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Faxe Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Gl Strandvej 3
4640 Faxe
 

Næstformand
Savværksvej 5
4640 Faxe
 

Medlem af valgbestyrelsen
Favrbyvej 6
4654 Faxe Ladeplads
 

Født medlem
Roholtevej 30
4640 Faxe
 

Kasserer, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Rønnedevej 41B
4640 Faxe
 

Menigt medlem
Ny Strandvej 18A
4640 Faxe
 

Kirkeværge
Stenagervej 50B
4640 Faxe
 

Menigt medlem
Kornagervej 138
4640 Faxe
 

Menigt medlem
Gl Strandvej 4
4640 Faxe
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Kirketorvet 7
4640 Fakse

Kst. Sognepræst
Roholtevej 30
4640 Faxe

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Faxe Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 70808919
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk