Menighedsråd

Faxe Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Faxe Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7522@SOGN.DK
CVR: 70808919

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Gl Strandvej 3
4640 Faxe
Næstformand
Savværksvej 5
4640 Faxe
Medlem af valgbestyrelsen
Favrbyvej 6
4654 Faxe Ladeplads
Født medlem
Menigt medlem
Ny Strandvej 18A
4640 Faxe
Kirkeværge
Stenagervej 50B
4640 Faxe
Kasserer, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Rønnedevej 41B
4640 Faxe
Menigt medlem
Kornagervej 138
4640 Faxe
Menigt medlem
Gl Strandvej 4
4640 Faxe
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Kirketorvet 7
4640 Fakse

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.