1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Faurholt Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Broholmparken 19
7430 Ikast
 

Næstformand
Bangsvej 9
7430 Ikast
 

Kasserer
Faurholtvej 12
7430 Ikast
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Vestermosevej 7
7430 Ikast
 

Kontaktperson
Faurholtvej 28
7430 Ikast
 

Provst
Rolighedsvej 10
7430 Ikast
 
 51295995

Sognepræst (kirkebogsfører)
Haslevej 15
7430 Ikast
 
 60894120

Sognepræst
Vivaldisvej 13
7400 Herning
 
 30279629

Sognepræst
telefonnr. 22563618 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Overenskomstansat sognepræst
Velhustedparken 5
6933 Kibæk
 
 23342790

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Faurholt Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13797412
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk