Menighedsråd

Tulstrup-Faurholt Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tulstrup-Faurholt Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9211@SOGN.DK
CVR-nummer: 13797412

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Vestermosevej 7
7430 Ikast
Næstformand
Bangsvej 9
7430 Ikast
Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Sønderhusevej 1
7430 Ikast
Kontaktperson
Faurholtvej 28
7430 Ikast
Kasserer
Faurholtvej 12
7430 Ikast
Provst
Rolighedsvej 10
7430 Ikast
Tlf: 51295995
Sognepræst
Jens Holdgaards Vej 75
7430 Ikast
Tlf: 23442618
Overenskomstansat sognepræst
Velhustedparken 5
6933 Kibæk
Tlf: 23342790
Sognepræst (kirkebogsfører)
Haslevej 15
7430 Ikast
Tlf: 60894120

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.