Menighedsråd

Farup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Farup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8893@SOGN.DK
CVR-nummer: 92252353

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Farup Sønderby 5
Nr Farup
6760 Ribe
Tlf: 75424441
Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Tanderup Digevej 4
Kærbøl
6760 Ribe
Tlf: 42485850
Sekretær, Kontaktperson
Farup Kirkevej 27
Kirkeby
6760 Ribe
Tlf: 52191758
Kasserer
Tanderupvej 22
Tanderup
6760 Ribe
Tlf: 24604351
Medlem af valgbestyrelsen
Hillerup Engevej 7
Hillerup
6760 Ribe
Sognepræst (kirkebogsfører)
Farup Kirkevej 6
Kærbøl
6760 Ribe
Tlf: 75421612
mandag fri mobil 23 34 33 34
Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 75421612 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
mandag fri

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.