1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Farup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Farup Sønderby 5
Nr Farup
6760 Ribe

Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Tanderup Digevej 4
Kærbøl
6760 Ribe
 

Sekretær, Kontaktperson
Farup Kirkevej 27
Kirkeby
6760 Ribe
 

Kasserer
Tanderupvej 22
Tanderup
6760 Ribe
 

Medlem af valgbestyrelsen
Hillerup Engevej 7
Hillerup
6760 Ribe
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Farup Kirkevej 6
Kærbøl
6760 Ribe
 
 75421612
mandag fri mobil 23 34 33 34

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 75421612 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 
mandag fri

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Farup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 92252353
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk