Menighedsråd

Farstrup-Lundby-Store Ajstrup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Farstrup-Lundby-Store Ajstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8362@SOGN.DK
CVR: 47517958

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Løgstørvej 92
Ørsnæsgårde
9240 Nibe
Næstformand, Kirkeværge
Drøvten 1
Farstrup
9240 Nibe
Kasserer, Sekretær
Staunvej 93
Farstrup
9240 Nibe
Kontaktperson
Stentevej 10
Farstrup
9240 Nibe
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Borupvej 82
Store Ajstrup
9240 Nibe
Menigt medlem
St.Ajstrupvej 49
Store Ajstrup
9240 Nibe
Menigt medlem
Aalborgvej 161
Brøndum
9670 Løgstør
Menigt medlem
Præstegårdsvej 15
Farstrup
9240 Nibe
Kirkeværge
Kildevej 3
Lundby
9240 Nibe
Menigt medlem
Kyøvej 2
Kyø
9240 Nibe
Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 8
Farstrup
9240 Nibe
Tlf: 98686011

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.