1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Farsø Sogns Menighedsråd

Formand
Mortensgade 10A
9640 Farsø
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Nordvestvej 7
Fandrup
9640 Farsø
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Søparken 2
9640 Farsø
 
Niels Iver Juul

Kirkeværge
Høgevej 6
9640 Farsø
 

Kasserer
Holmevej 14
9640 Farsø
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Fragtrupvej 29
Fragtrup
9640 Farsø
 

Medlem af valgbestyrelsen
Skolegade 33
9640 Farsø
 

Menigt medlem
Fandrupvej 33
Fandrup
9640 Farsø
 

Menigt medlem
Svalevej 10
9640 Farsø
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Farsø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 53460917
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk