Menighedsråd

Farsø Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Farsø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8282@SOGN.DK
CVR-nummer: 53460917

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Mortensgade 10A
9640 Farsø
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Nordvestvej 7
Fandrup
9640 Farsø
Kasserer
Holmevej 14
9640 Farsø
Kirkeværge
Søvej 9
9640 Farsø
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Fragtrupvej 29
Fragtrup
9640 Farsø
Medlem af valgbestyrelsen
Skolegade 33
9640 Farsø
Menigt medlem
Fandrupvej 33
Fandrup
9640 Farsø
Menigt medlem
Svalevej 10
9640 Farsø
Sognepræst (kirkebogsfører)
Søparken 2
9640 Farsø
Tlf: 98631078

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.