1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Farre Sogns Menighedsråd

Formand
Smedevej 15
Farre
7323 Give

Næstformand
Canadavej 10
Skolding
7323 Give
 

Kasserer
Bækvej 4
Farre
7323 Give
 

Kontaktperson
Præstevænget 47
7323 Give
 

Menigt medlem
Anlægsvej 27
Farre
7323 Give
 

Kirkeværge - ikke medlem
Smedevej 17
Farre
7323 Give
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Søndervang 37
7323 Give
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sognehuset
Bøgetorvet 1
7323 Give
 
 23117804

Sognepræst
Jernbanegade 25
7323 Give
 
 23117904

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Farre Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15898410
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk