Menighedsråd

Farre Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Farre Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9283@SOGN.DK
CVR: 15898410

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Smedevej 15
Farre
7323 Give
Tlf: 53808510
Næstformand
Tykhøjetvej 34
Farre
7323 Give
Kasserer, Kontaktperson
Ågade 42 st th
Farre
7323 Give
Medlem af valgbestyrelsen
Anlægsvej 27
Farre
7323 Give
Sognepræst (kirkebogsfører)
Jernbanegade 25
7323 Give
Tlf: 23117904
Træffes ikke mandag.
Sognepræst
Præstevænget 1
7323 Give
Tlf: 23117804
Træffes ikke mandag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.