1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Fanø Menighedsråd

Formand
Vestervejen 33
Nordby
6720 Fanø
 

Næstformand, Kasserer
Ved Skibsværftet 4B
Nordby
6720 Fanø
 

Menigt medlem
Toftestien 3
Sønderho
6720 Fanø
 

Menigt medlem
Nord Land 24
Sønderho
6720 Fanø
 

Menigt medlem
Langsti 1
Nordby
6720 Fanø
 

Kirkeværge - ikke medlem(Sønderho Kirke)
Langsti 4
Nordby
6720 Fanø
 

Menigt medlem, Formand for valgbestyrelsen
Søndertoft 4
Sønderho
6720 Fanø
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bavnebjergtoft 8
Nordby
6720 Fanø
 
 75162086

Sognepræst, Kontaktperson - født medlem
Sønderho Strandvej 1
Sønderho
6720 Fanø
 
 75164032

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Fanø Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31219728
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk