Menighedsråd

Fanø Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Fanø Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9313@SOGN.DK
CVR-nummer: 31219728

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Svenskervej 6
Nordby
6720 Fanø
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Vestervejen 33
Nordby
6720 Fanø
Menigt medlem
Vestervejen 87
Nordby
6720 Fanø
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Store Klit 71
Rindby Strand
6720 Fanø
Kasserer
Bavnebjerg 38
Nordby
6720 Fanø
Menigt medlem
Bavnebjerg 52
Nordby
6720 Fanø
Medlem af valgbestyrelsen
Landevejen 80
Sønderho
6720 Fanø
Sognepræst (kirkebogsfører)
Bavnebjergtoft 8
Nordby
6720 Fanø
Tlf: 75162086
Sognepræst
Sønderho Strandvej 1
Sønderho
6720 Fanø
Tlf: 75164032

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.